JAVA Ծրագրավորում

Դասընթացի Ծրագիր

 


JAVA Oբյեկտ-Կողմնորոշված Ծրագրավորման Լեզու

(Փուլ 1)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացի 1-ին փուլի ժամանակ մասնակիցները կսովորեն Ջավա ծրագրավորման կառուցումը և շարահյուսությունը, Java object-oriented (OOP) ծրագրավորման հասկացությունները, Ջավա փաստաթղթային ձևավորումը, բացառությունների վերամշակումը, և շատ ավելին՝ Ջավա-ի հետագա և խորացված ուսումնասիրման համար:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • Java ծրագրավորման լեզվի շարահյուսությունը
 • Պայմանական օպերատորներ
 • Կրկնության օպերատորներ
 • Դասեր և օբյեկտներ
 • Միաչափ զանգվածներ
 • Երկչափ զանգվածներ
 • Ժառանգականություն
 • Պոլիմորֆիզմ
 • Բացառությունների մշակում 

Մեկնարկ՝ 7 մարտի, 2020

Տևողություն՝ 42 ժամ / 14 դաս

Արժեք ՝ 95 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

Մասնակիցներին որևէ նախնական գիտելիքներ հարկավոր չեն:

 


JAVA Գրաֆիկական Ինտերֆեյսի Ծրագրավորում

(Փուլ 2)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթաց 2-րդ փուլը նախատեսված է Java օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզվով գրաֆիկական ծրագրերի ստեղծման համար: Դասընթացում ընդգրկված են տողերի, ռեգուլյար արտահայտությունների, ֆայլերի հետ աշխատանքները, ինչպես նաև տարբեր տիպի ալգորիթմների ստեղծման մոտեցումները: Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է տիրապետել օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզվի հիմնական գիտելիքներին:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 

 • Գրաֆիկական ինտերֆեսի կոմպոնենտները
 • Գրաֆիկա և Java 2D
 • Տողեր, սիմվոլներ և ռեգուլյար արտահայտություններ
 • Ռեկուրսիա
 • Ռելացիոն տվյալների բազաներ
 • MySQL
 • Տվյալների բազաների կառավարում Ջավայի միջոցով (JDBC)

 

Մեկնարկ՝  մայիս, 2020

Տևողություն՝ 42 ժամ / 14 դաս  

Արժեք՝ 97 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

Մասնակիցների նախադրյալներ` Java ծրագրավորման լեզվի դասընթացների հիմնադրույթների իմացություն:

 


Վեբ Ծրագրավորում Ջավայի համար  

(Փուլ 3)

 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացը հնարավորություն կտա յուրացնել ժամանակակից JavaScript ծրագրավորման լեզվի շարահյուսությունը: Դասընթացում ընդգրկված է AJAX տեխնոլոգիան, ինչպես նաև JQuery գրադարանը, որոնք ինտերակտիվ են դարձնում Web կայքը:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript-ի շարահյուսությունը
 • Տիպեր, փոփոխականներ, օպերատորներ և արտահայտություններ
 • Պայմաններ և ցիկլեր
 • Զանգվածներ
 • Ֆունկցիաներ
 • Փաստաթղթի օբյեկտային մոդելը
 • Իրադարձությունների մշակումը
 • AJAX
 • JQuery 
 • JSP-ի էլեմենտները
 • JSP-ի կառուցվածքը
 • Servlet-ներ
 • XML և JSP
 • Տվյալների բազաները և JSP-ին

Մեկնարկ` հուլիս, 2020    

Տևողություն՝ 42 ժամ / 14 դաս

Արժեք՝ 99 000 ՀՀ դրամ (ամբողջ փուլի արժեքը)     


Մասնակիցների նախադրյալներ` Java OOP-ի իմացություն և վեբ ծրագրավորում


 

Java FRAMEWORKS


(Փուլ 4)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացը նախատեսված է տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ Web կայքերի մշակման համար՝ կիրառելով Java տեխնոլոգիաները: Դուք կսովորեք ստեղծել վեբ հավելվածներ՝ servlet-ների կիրառմամբ: Դասընթացում ընդգրկված են Web կայքերի ստեղծման ինչպես ավանդական՝ servlet-ներ և JSP, այնպես էլ JSF և ամենից հաճախ գործածվող Java FRAMEWORK-ները:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Հիմնական շեշտը կդրվի հետևյալ կետերի վրա`

 • Design Patterns
 • Maven
 • Hibernate
 • Spring  

Մեկնարկ՝ 7 մարտի, 2020

Տևողություն՝ 42 ժամ / 14 դաս

Արժեք ՝ 135 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

Մասնակիցների նախադրյալներ` Java OOP-ի իմացություն և վեբ ծրագրավորում

 


 

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:  Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 / 99 556810: