Գիտահետազոտական Աշխատանքներ

Ուսումնական գործունեության հետ մեկտեղ, կենտրոնը իրականացնում է արդի գիտահետազոտական աշխատանքներ` համապատասխան  սարքավորումներով և մասնագիտական ծրագրային ապահովմամբ զինված լաբարատորիայում, որտեղ առկա են PARAM սուպեր համակրգիչ, Բարձր Արտադրողականության Հաշվողական լուծումները (ԲԱՀ), համապատասխան ծրագրային ապահովում, մասնագիտական գրքեր, դասընթացների համամր անհրաժեշտ  նյութեր (մեր գրադարանում կա ՏՏ Ոլորտի շուրջ 6000 անուն գիրք): Կենտրոնը ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ` արդյունաբերության պահանջներին համապատասխանող ամբողջական հետազոտություններ իրականացնելու համար: