Գրանցման Հայտ

Ազգանուն*
Անուն*
Հասցե
Հեռ. համար*
Էլ. փոստ*
Ընկերության անվանում
Պաշտոն
Վեբ կայք
Համալսարան
Ֆակուլտետ
Նշեք դասընթացի անվանումը, որի համար դիմում եք*
Վճարումը պետք է իրականացվի դասընթացից առնվազն մեկ օր առաջ բանկային փոխանցման միջոցով: