Android 0-ից


Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը մշակել է 4 ամիս տևողությամբ  դասընթաց բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն ընդհանուր պատկերացում ծրագրավորման վերաբերյալ և ցանկանում են ավելի լավ հասկանալ, ինչպես է ստեղծվում բջջային հավելվածը:


Բջջային հավելվածի զարգացման ներածություն Android- ի միջոցով, որը ձեզ կտրամադրի բջջային զարգացման հիմունքների մեծ ակնարկ: Կիրառելով Android- ը որպես պլատֆորմ, դասընթացը ներառում է UI դիզայնի ներածություն, հավելվածի բաղադրիչներ, սովորեցնում, ինչպես կիրառել Android Studio-ն և այլն:


Այս ամբողջական դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կսովորեն, ինչպես կարելի է կառուցել և զարգացնել Android հավելվածներ սմարթֆոնների համար:

 

Դասընթացը կվարի՝ Աշոտ Ասլանյանը, ով ունի տարիների աշխատանքային և դասավանդման փորձ Java և Android ծրագրավորման ոլորտում: 

 


(1-ին փուլ)

Java-ն սկսնակների համար

 

 


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 

 • Ծանոթացում Java-ին, պրիմիտիվ փոփոխականներ, բինար համակարգ
 • Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ      
 • Ցիկլային օպերատորներ, անվերջ ցիկլ և նրա կիրառությունը   
 • Միաչափ զանգված, կիրառման հնարավորին տարբերակները  
 • Երկչափ զանգվածներ (Մատրիցա), for-each ցիկլ           
 • Բազմաչափ զանգվածներ, բազմաչափ զանգվածի օրինակներ, Vector class   
 • String, StringBuilder, StringTokenizer, StringJoiner մեթոդներ, String pool      
 • Compiler, JIT, JVM, JDK, Final հաստատուն փոփոխականներ, ծանոթացում Debugger-ի հետ, Immutable և mutable class-ներ      
 • Վերադարձնող, անվերադարձ և նույնանուն մեթոդներ, ռեկուրսիա, ռեկուրսիվ մեթոդներ  
 • File I/O Stream, transient փոփոխականներ, Garbage Collector         
 • Փուլի ամփոփում / Թեստ /

Տեղեկատվական օր՝ մայիս 30 ժ․՝ 18։30 (մուտքն ազատ է)

Մեկնարկ՝ հունիս 6, 2018

Տևողություն՝ 24 ժամ

Արժեք ՝ 45 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

Մասնակիցներին որևէ նախնական գիտելիքներ հարկավոր չեն:

 

(2-րդ փուլ)

Java / OOP

 


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում Class-ների և օբյեկտների հետ, Heap-ը և Stack-ը հիշողության մեջ, կոնստրուկտորի հետ ծանոթացում և դրա դերը օբյեկտի ստեղծման մեջ
 • Ծանրաբեռնված կոնստրուկտորներ, ծանրաբեռնված մեթոդներ, static բլոկներ, static մեթոդներ, static և վիրտուալ մեթոդների տարբերությունը
 • Ժառանգականություն, կոնստրուկտորի պահվածքը ժառանգականության ժամանակ
 • Package-ներ, ինտերֆեյս և ֆունկցիոնալ ինտերֆեյս, բազմաժառանգականությունը interface-ում, աբստրակտ մեթոդներ, ինկապսուլացիա  
 • Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ մեթոդներ, աբստրակցիա, աբստրակտ կլասներ, Object կլասի մեթոդներ
 • Java Reflections API, getclass() մեթոդը reflection-ում    
 • Generics, generics-ը կլասսներում և մեթոդներում          
 • JCF, Տվյալների կառուցվածքը Collection-ում       
 • Լյամբդա գրելաձև, Enum, Thread-ներ և դրանց նշանակությունը ծրագրավորման մեջ
 • MultiThreading, synchronized մեթոդներ, volatile փոփոխականներ, Thread class, Runnable interface, Thread pool
 • Annotation-ները կլասում, կոնստրուկտորում և մեթոդում, բացառությունների մշակում (try/catch), Exception-ի ստեղծում         
 • Design patterns - Singleton, Nested և Anonymous Class-ներ, փուլի ամփոփու
 • Փուլի ամփոփում / Թեստ /

 

Մեկնարկ՝ հունիս, 2018

Տևողություն՝ 24 ժամ 

Արժեք ՝ 45 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)(3-րդ փուլ)

Android / փուլ 1


 

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

 

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • Ծանոթացում Android օպերացիոն համակարգի հետ, Android versions, Android SDK-ների տարբերությունները
 • XML(Xtensible Markup Language), պրոյեկտի ստեղծում, XML ֆայլերի կառուցվածքը
 • Android ռեսուրսներ, աշխատանք String ռեսուրսի հետ
 • XML–ի նշումներից անցում View օբյեկտներին, նույնականացման ռեսուրսը
 • XML-ի և Java –ի class-ների կապը, Event Listeners, ծանոթացում ViewGroup–ի հետ
 • Ծանոթացում առկա Layout-ների հետ, Անիմացիաներ
 • Ծանոթացում Android Activity-ի ների հետ, Activity-ի կենդանի ցիկլը
 • Fragment-ը Android-ում և դրա կարևորությունը, Fragment-ի կենդանի ցիկլը
 • Intent-ը Android-ում, նրա դերն ու կարևորությունը Android Activity-ի համար
 • AlertDialog, Popup menu և Spinner
 • Menu-ի ստեղծում


Մեկնարկ՝ հունիս 1, 2018

Տևողություն՝ 24 ժամ 

Արժեք ՝ 45 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)


(4-րդ փուլ)

Android / փուլ 2


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, CustomView-ի ստեղծում և օգտագործում
 • Հարցման թույլտվություններ Run Time-ի ժամանակ
 • Shared Preferences. նրա կարևորություին և օգտագործումը Android֊ում
 • Loaders և AsyncTask, Thread-ի և AsyncTask-ի տարբերությունը, Handler
 • Service-ներ, Service-ի կենդանի ցիկլը, BroadcastReceiver, BroadcastReceiver-ը Activity-ում
 • MotionEvents Handeling
 • Notifications
 • Action Bar և Navigation Bar


Մեկնարկ՝  հուլիս 2, 2018

Տևողություն՝ 24 ժամ 

Արժեք ՝ 45 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)


ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:  Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 556810: