"Web for Teens"  

ITeens

 

Միջոցառման Տեսակը: Ծրագրավորման Դպրոց

Մակարդակ: Սկսնակ

Տեխնոլոգիա: HTML, CSS, JavaScript

Ժամանց: Սոցիալիզացիա, թիմային աշխատանք

Տևողություն: շաբաթական 2-ական դաս 2-ական ժամով

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • Titles and Paragraphs
 • Links, Images
 • Ordered and Unordered Lists
 • Tables, Forms
 • More Input Fields
 • Text Areas, Dropdown Selections
 • Structure of a HTML Document
 • Project Structure
 • Including CSS
 • Selections, reset.css
 • Box Model, Min and Max Width
 • Centering Horizontally
 • Background Image
 • Font Styling, Decorating Lists
 • Styling Tables, Using CSS Grid for an HTML Layout
 • Creating a Responsive Form
 • Creating a Responsive Portfolio
 • Creating a Responsive Shop
 • Creating a Responsive Business Website
 • Variables, Arithmetic Options
 • Console, Objects
 • Strings, Arrays
 • Add and Remove Array Elements
 • Multidimensional Arrays
 • Arrays and Objects
 • Functions, Scope
 • Nested Functions
 • Methods, Function Expressions
 • Canvas Rectangle
 • Animating the Canvas
 • If - Else Statements
 • Boolean Expressions
 • While Loops, For Loops
 • Break and Continue
 • ForEach
 • JavaScript Load Event
 • Mouse Events
 • Touch Events
 • Namespaces
 • Classes

Responsive Web Site


Կարողությունների Զարգացում

 • Գաղափարի Զարգացում
 • Տեխնիկական անգլերեն
 • Բիզնես միջավայրեր
 • Մարքեթինգ և Ռազմավարություն
 • Ներկայացուցչական հմտություւններ
 • Տրամաբանական մտածողության հմտությունների բարելավում
 • Միջին և բարդ խնդիրների նախագծում և մշակում
 • Քայլ առ քայլ Միջազգային Ծրագրավորման հարթակներում բալերի կուտակում

 

Փորձի Փոխանակման սեմինարներ


Ժամանց

 • Teambuilding
 • Թիմային Աշխատանքներ

 

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

 

Դասընթացի մեկնարկը` Մարտի 25, 2021

Դասընթացի տևողությունը՝ շաբաթական 2-ական դաս 2-ական ժամով / 1 տարի

Դասընթացի արժեքը՝ 29 000 ՀՀ դրամ    


Մասնակիցներին նախնական գիտելիքներ`Տրամաբանական մտածելակերպ

 


ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

Հաշվի առնելով, որ տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն: Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010/93/99 556810: