Android

Դասըթնացի Ծրագիր

 


Android Ծրագրավորում

 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Դասընթացը նախատեսված է Android միջավայրում ծրագրային ապահովում մշակելու համար: Դասընթացում ընդգրկված են Android միջավայրում ծրագրային ապահովման ստեղծման հիմնական մոտեցումները:


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Հիմնական շեշտը կդրվի հետևյալ կետերի վրա`


  • Environment Setup
  • XML marking language
  • Activities, Activitiy Lifecycle
  • User interface and managment
  • Fragments,Views,ListView & RecyclerView
  • Intents,Intent filters
  • Resources,Themes & Material Design
  • UI
  • JSON
  • Android advanced concepts

 

Դասընթացի մեկնարկը՝ 2022

Դասընթացի տևողությունը՝ 42 ժամ / 14 դաս

Դասընթացի արժեքը՝ 109 000 ՀՀ դրամ (2 ամսվա արժեքը)

 

Մասնակիցների նախադրյալներ` Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է տիրապետել Java օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզվին:


ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ 

Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն: Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 / 99 556810: