Android from Zero to Advanced

JAVA Oբյեկտ-Կողմնորոշված Ծրագրավորման Լեզու

(Փուլ 1)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացի 1-ին փուլի ժամանակ մասնակիցները կսովորեն Java լեզվի հիմունքները և Java օբյեկտ-կողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզվի հիմնական սկզբունքները։

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացը ներառում է`

 • Java ծրագրավորման լեզվի շարահյուսությունը
 • Պայմանական օպերատորներ
 • Կրկնության օպերատորներ
 • Դասեր և օբյեկտներ
 • Միաչափ զանգվածներ
 • Երկչափ զանգվածներ
 • Ժառանգականություն
 • Պոլիմորֆիզմ
 • Բացառությունների մշակում 

Դասընթացի մեկնարկը՝ նոյեմբերի 25, 2020

Դասընթացի տևողությունը՝ 42 ժամ / 14 դաս

Դասընթացի արժեքը՝ 95 000 ՀՀԴ (2 անսվա արժեքը)

 

Մասնակիցներին որևէ նախնական գիտելիքներ հարկավոր չեն:

 

Տվյալների բազաների կառավարում Java լեզվով (JDBC)

(Փուլ 2)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացի տվյալ փուլում մասնակիցները կսովորեն տվյալների բազաների նախագծման սկզբունքները, ինչպես նաև Java-ի և MySQL-ի տվյալների բազաների կապը։ 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացը ներառում է`

 • Գրաֆիկական ինտերֆեսի կոմպոնենտները
 • Տողերսիմվոլներ
 • Ռեկուրսիա
 • Հոսքեր
 • Ռելացիոն տվյալների բազաներ
 • MySQL տվյալների բազաներ
 • Տվյալների բազաների կառավարում Java-ի միջոցով (JDBC)

Մեկնարկ՝ 2021

Տևողություն՝ 42 ժամ / 14 դաս    

Արժեք՝ 97 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

Մասնակիցների գիտելիքների նախադրյալներ` օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզվի հիմունքների իմացություն:

 

Android Ծրագրավորում

 (Փուլ 3)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Դասընթացն ընդգրկում է ծրագրային ապահովման մշակման հիմնական մոտեցումները Android միջավայրում:


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Հիմնական շեշտը կդրվի հետևյալ կետերի վրա`

 • Environment Setup
 • XML marking language
 • Activities, Activitiy Lifecycle
 • User interface and managment
 • Fragments,Views,ListView & RecyclerView
 • Intents,Intent filters
 • Resources,Themes & Material Design
 • UI
 • JSON
 • Android advanced concepts

Դասընթացի մեկնարկը՝  2021

Դասընթացի տևողությունը՝ 42 ժամ / 14 դաս

Դասընթացի արժեքը՝ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

Մասնակիցների գիտելիքների նախադրյալներ` Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է տիրապետել Java օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզվին:


ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ 

Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն: Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 / 99 556810: