Մեր Կենտրոնը


Տեղակայված Երևանի Պետական Համալսարանում՝  Հայ-Հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոնը պատրատ է համագործակցել ինչպես անհատների, այնպես էլ կազմակերպությունների հետ:

Մեր կենտրոնը համալրված է անհրաժեշտ սարքավորումներով՝ տարբեր տիպի ՏՀՏ ոլորտի դասընթացներ և սեմինարներ կազմակերպելու համար:


Կենտրոնում առկա են՝

  • 5 բարձր տեխնոլոգիաներով ապահովված համակարգչային լաբորատորիաներ՝ համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ՝ նախատեսված 18 հոգու համար
  • Կոնֆերանսների դահլիճ` վիդեո կոնֆերանսերի անցկացման հարմարություններով՝ նախատեսված 60 հոգու համար
  • Բարձր Արտադրողականության Հաշվողական Տեխնոլոգիայով զինված R&D լաբորատորիա նախատեսված 10 հոգու համար 
  • PARAM գերհամակարգիչ 
  • Ավելի քան 7 գիտական ծրագրեր բարձրակարգ արդյունաբերական հաշվարկների համար
  • Ավելի քան 6000 ՏՏ գրքերով համալրված գրադարան